KAS IR MŪŽIZGLĪTĪBA?

Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm, vajadzībām un darba tirgus prasībām.

KAS IR PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA?

Pieaugušo izglītība nav saistīta ar konkrētu vecuma posmu, bet ar cilvēka motivāciju atgriezties izglītības procesā pēc sākotnējās izglītības pabeigšanas vai pārtraukšanas, lai iegūtu jaunas vai pilnveidotu esošās zināšanas, prasmes un kompetences (t.sk. attieksmes) konkurētspējai darba tirgū un/vai pašattīstībai.

TERMINU VĀRDNĪCA PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS KONTEKSTĀ

Sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments.

Izglītošanās, kas notiek apzināti vai neapzināti, ikdienā un darba pieredzē apgūstot jaunas vai papildinot esošās zināšanas, prasmes, kompetences, attieksmes un vērtības, kas bagātina un pilnveido personību.

Ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība.

Izglītība tuvāk mājām

Šajā Latvijas kartē jūs atradīsiet resursus, lai iegūtu informāciju par pieaugušo izglītības iespējām Latvijas novados un pilsētās. Apmeklējot kartē norādītās saites, būs iespējams uzzināt sīkāk par iespējām konkrētās pašvaldībās, par profesijām un izglītības programmām, kuras pieejamas vistuvāk jūsu dzīvesvietai. Uzklikšķiniet uz savas pilsētas vai novada teritorijas kartē un uzziniet, kādas pieaugušo izglītības iespējas jums ir pieejamas!

  • apzīmētas vietas, kur pašreiz pieejama detalizēta informācija par pieaugušo izglītības iespējām;
  • apzīmētas vietas, kur detalizēta informācija pieejama pašvaldību mājas lapās;

LAI SAMEKLĒTU VAJADZĪGO INFORMĀCIJU VEICIET SEKOJOŠAS DARBĪBAS

  • Atrodiet kartē savu novadu vai pilsētu
  • Uzklikšķiniet uz pilsētas vai novada teritorijas;
  • Logā, kas atvērsies, atrodiet sev nepieciešamo informāciju: saites uz mājas lapām, kontaktinformāciju, tālruņu numurus (ja pašvaldības iestādes tādu informāciju ir sniegušas);
  • Izmantojiet iegūtos kontaktus sīkākas informācijas iegūšanai par konkrētām pieaugušo izglītības iespējām.

Neformālās izglītības programmas izstrāde un īstenošana

CITAS INFOGRAFIKAS