Mikrokvalifikācijas Latvijā

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras Nacionālā koordinācijas punkta (Akadēmiskās informācijas centrs) mājaslapas lapā ir publicēts pētījuma ziņojums ”Mikrokvalifikācijas Latvijā” par mikrokvalifikāciju ieviešanas iespējām augstākās izglītības iestāžu tālākizglītības piedāvājumā.

Autors: Dr. sc. admin. Anita Līce.
https://www.nki-latvija.lv/content/files/2021_Zinojums_MiKv_AL_1.pdf.