EPALE Nacionālais atbalsta dienests

Erasmus+ programmas projekts, granta līgums Nr. 101074777—EPALE NSS LV

Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2024.gada 31.decembrim.

EPALE platforma izveidota 2014. gadā un ir Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta iniciatīva, lai veidotu vienotu diskusiju un pieredzes apmaiņas telpu pieaugušo izglītības profesionāļiem. EPALE ir atvērtas dalības daudzvalodu kopiena 37 valstīs, kas pieejama vairāk nekā 30 Eiropas valstu valodās. Platformai ir vairāk nekā 100 000 reģistrētu lietotāju visā Eiropā. Platforma paredzēta andragogiem, skolotājiem, mācību vadītājiem, pētniekiem, pasniedzējiem, bibliotekāriem, politikas veidotājiem un ikvienai citai personai, kas strādā pieaugušo izglītības jomā visā Eiropā.

EPALE Nacionālais atbalsta dienests atbild par EPALE darbību latviešu valodā. Platforma ir kļuvusi par vietu, kur Latvijas pieaugušo pedagogi, pētnieki, studenti, politikas veidotāji var dalīties ar mūsu valstij svarīgu informāciju un resursiem pieaugušo izglītībā, politikas lēmumiem, notikumiem citos ar pieaugušo izglītību saistītos projektos, veicināt platformas daudzvalodību.

Projekta mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk aktīvu Latvijas lietotāju, kas iekļaujas starptautiskajā kopienā, uztur diskusiju par pieaugušo izglītības aktuāliem jautājumiem, informē par gaidāmiem notikumiem un aktualitātēm pieaugušo izglītības nozarē Latvijā, raksta par labās prakses piemēriem un dalās ar resursiem.

EPALE platforma ietver daudzveidīgas publikācijas, plašu resursu bibliotēku, iespēju veidot sadarbības tīklus un starptautisku domu apmaiņu gan par pieaugušo izglītības labo praksi, gan saistībā ar notiekošo Eiropas izglītības politikā un ekonomikā. Tiešsaistes un klātienes saziņas aktivitātes ir vairojušas platformas lietotāju iesaisti diskusijās dažādos sociālajos medijos. Kopējais sekotāju un reģistrēto lietotāju skaits gan sociālajos medijos, gan EPALE platformā pastāvīgi pieaug. Jaunajā projektā turpināsim ievietot publikācijas un ziņas par dažādām tēmām sociālajos tīklos, jo īpaši informējot par EPALE notikumiem un labās prakses piemēriem pieaugušo izglītībā.

Seko EPALE sociālajos tīklos:

Facebook.com

Twitter.com

Draugiem.lv

LinkedIn

Instagram

Youtube

TikTok

Galvenās projekta aktivitātes:

• Platformas popularizēšana un lietotāju piesaiste;

• EPALE satura latviešu valodā nodrošināšana;

• Pasākumu organizēšana, platformas atpazīstamības veicināšana;

• EPALE semināru, darba grupu, vebināru, mācību un konferenču organizēšana;

• EPALE un citu Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšana;

• Nacionālās pieaugušo neformālās izglītības balvas “Saules laiva” organizēšana;

• Sadarbība ar valsts iestādēm un citiem pieaugušo izglītības politikas veidotājiem un viedokļu līderiem;

• EPALE tēmu popularizēšana ar sociālo platformu Twitter, Facebook, LinkedIn, Draugiem.lv, Instagram, Youtube un TikTok starpniecību.

Platformas mērķa grupas:

• pieaugušo izglītības sniedzēji, skolotāji, pasniedzēji, pētnieki, politikas veidotāji;

• visas formālās un neformālās pieaugušo izglītības organizācijas;

• par pieaugušo izglītību un nodarbinātību atbildīgo valsts iestāžu pārstāvji;

• nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgie;

• pieaugušie.

Galvenie plānotie rezultāti un izstrādnes:

• 200 jauni reģistrēti lietotāji EPALE platformā no Latvijas katru gadu;

• 1800 apmeklētāji ik mēnesi;

• Aptuveni 30% no apmeklētājiem – regulārie platformas viesi.

• 96 platformai ik gadu pievienotas publikācijas, no kurām: *10 jauni pasākumi EPALE kalendārā; *40 ziņu ieraksti; *15 emuāra ieraksti; *7 jauni resursi; *24 tulkojumi no vai uz latviešu valodu

• 60% noderīgs, augstas kvalitātes, platformas lietotāju veidots saturs;

• 15% no lietotājiem ir piedalījušies vienā vai vairākās EPALE Nacionālā atbalsta dienesta aktivitātēs;

• Ik gadu organizēti vismaz 5 semināri/vebināri/darba grupas/ mācības, no kuriem viens pasākums – Nacionāla līmeņa konference;

• Dalība vismaz 9 kopīgi organizētos reģionālos semināros un 14 citu organizāciju organizētos pasākumos EPALE popularizēšanas nolūkā;

• Dalība starptautiskos pasākumos;

• Ik gadu vismaz 200 komentāri pie emuāru un diskusiju ierakstiem;

• Sagatavots un nosūtīts ikmēneša vēstnesis un kopumā vismaz 30 preses relīzes;

• Izveidota reģionālo koordinatoru, ekspertu un vēstnieku komanda;

• Izplatītas un apkopotas 3 EPALE lietotāju aptaujas (katru gadu – viena);

• Sarīkotas 3 nacionālās pieaugušo neformālās izglītības pakalpojumu sniedzēju balvas “Saules laiva” pasniegšanas ceremonijas.