Pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori iepazīst Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru

Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori, Eiropas Savienības Erasmus + programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros š.g. 12. aprīlī viesojās Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādē “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”, lai iepazītu Jelgavas pašvaldības pieredzi organizējot pieaugušo izglītību un piedalītos pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru seminārā "Pieaugušo izglītības darba organizēšana un īstenošana pašvaldībā".

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra darbības mērķis ir nodrošināt Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu un metodisko, izglītojošo un informatīvo atbalstu formālās un neformālās izglītības iestādēm un pedagogiem. Šobrīd šis ir lielākais un modernākais pašvaldības pieaugušo izglītības centrs Latvijā – gan tehniskā, cilvēkresursu, gan izglītības pakalpojumu ziņā.

Semināra pirmajā daļā koordinatori iepazinās ar centra telpām, ieskatījās nodarbību procesā un apmeklēja Zaļo bibliotēku, kur līdzās grāmatām un metodiskiem materiāliem aug dažādi telpaugi un ir izvietoti augu terāriji. Bibliotēkas telpās notiek arī izglītojošas nodarbības ģimenēm ar bērniem par un pa vidi, augiem un zaļo dzīvesveidu.

Pēc iepazīšanās ar telpām koordinatoriem bija iespēja dzirdēt pieredzes stāstu par pieaugušo izglītības īstenošanu Jelgavā, par sadarbību ar pašvaldības iestādēm, dalību dažāda līmeņa projektos un par izaicinājumiem realizējot vairāk kā 400 izglītības programmu. Īpašs uzsvars šoreiz tika likts uz iepazīstināšanu ar īstenoto Nordplus projektu “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei”, kura laikā tika izstrādāts arī metodiskais materiāls pieaugušo izglītotājiem par zaļajām prasmēm, ko katrs pieaugušo izglītības koordinators arī saņēma dāvanā.

Semināra laikā koordinatoriem bija iespēja arī piedalīties divās praktiskās meistarklasēs un iemācīties veidot vannas bumbas no dabīgām sastāvdaļām un pagatavot veselīgos gardumus no žāvētiem augļiem. Šādas meistarklases ikdienā ir piedāvājumā arī citiem interesentiem. Centrā ir iespēja apmeklēt gan radošās meistarklases, kā arī dažādas praktiskās un teorētiskās mācības.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru varētu raksturot kā mūžizglītības centru, jo centra telpās vienlīdz labi sadzīvo gan pirmsskolas vecuma bērni, gan skolēni, kā arī pieaugušie. Kā atzina koordinatori, tad šis ir ļoti vērtīgs modelis kā īstenot aktivitātes visa vecuma grupām.

Semināra noslēgumā bija iespēja apmeklēt Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Metālapstrādes mācību parku un iepazīties ar centra darbību un piedāvātajām programmām, kā arī pašiem izmēģināt metinātāja arodu.

Paldies Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra komandai par uzņemšanu un dalīšanos pieredzē!

Agnese Lejniece
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja