Tālmācības risinājumi – UNESCO sagatavoti ieteikumi

Publicējam UNESCO piedāvāto izglītībā izmantojamu programmu, platformu un resursu sarakstu, kas var lieti noderēt, plānojot un īstenojot arī turpmāk attālinātas mācības pieaugušajiem.

Lielākā daļa risinājumu ir bezmaksas un daudzi no tiem ir pieejami dažādās valodās. Kaut arī UNESCO nav skaidri atbalstījusi šos risinājumus, tomēr tiem ir plaša sasniedzamība, stabila lietotāju bāze un nozīmīga vieta tirgū. Risinājumi ir sadalīti kategorijās pēc tālmācības mērķa, tomēr tie pārsvarā piedāvā funkcionalitātes, kas pārsniedz vairāku kategoriju robežas.

 

Digitālās mācību pārvaldības sistēmas

 • Blackboard – resursi un rīki, lai tiešsaistē nodrošinātu kvalitatīvas mācības.
 • CenturyTech – individualizējams mācīšanās risinājums, kas piedāvā mikrostundas trūkstošo zināšanu ieguvei, kā arī sarežģītākas tēmas stiprākiem izglītojamajiem un iespējas veicināt iegaumēšanu ilgtermiņā.
 • ClassDojo – rīks saiknes nostiprināšanai starp skolotājiem, izglītojamajiem un vecākiem, veidojot klašu kopienas.
 • Edmodo – klases pārvaldības un attālinātas studentu iesaistes rīki un resursi.
 • Edraak – arābu valodā piedāvāta tiešsaistes mācību iespēja izglītojamajiem un skolotājiem.
 • EkStep – brīvpieejas mācību platforma, kas piedāvā mācību resursus lasītprasmes un rēķināšanas prasmes attīstīšanai.
 • Google Classroom – palīdz attālināti nodrošināt kopīgu darbu klasē, sazināties un būt organizētiem.
 • Moodle – kopienas vadīta un visā pasaulē atbalstīta atvērtā koda mācību platforma.
 • Nafham – tiešsaistes mācību platforma arābu valodā, kas piedāvā izglītojošas video nodarbības atbilstoši Ēģiptes un Sīrijas mācību programmām.
 • Schoology – atbalsta rīki pasniegšanai, mācībām, vērtēšanai, sadarbībai un procesu izvērtēšanai.
 • Seesaw – sadarbības un koplietojamu digitālo materiālu komplektu un mācību resursu izveides rīki.
 • Skooler – rīki Microsoft Office programmatūras pārveidei par izglītības platformu.
 • Study Sapuri – tiešsaistes mācību platforma japāņu valodā vidusskolēniem.


Sistēmas, kas īpaši paredzētas mobilajiem tālruņiem

 • Cell-Ed – izglītojamajiem paredzēta, prasmēs balstīta mācību platforma ar iespējām strādāt bezsaistē.
 • Eneza Education – atkārtošanas un mācību materiāli mobilajiem tālruņiem ar pamatfunkcijām.
 • Funzi – mobilo mācību pakalpojums pasniegšanai un apmācībām lielās grupās.
 • KaiOS – lietotne, ar kuru lētam mobilam tālrunim piešķirt viedtālruņa funkcijas un atvērt portālus, kas piedāvā mācību iespējas.
 • Ubongo – izmanto izklaidi, masu medijus un mobilo ierīču savienojamību, lai ģimenēm Āfrikā par zemu cenu piegādātu lokalizētu apmācību.
 • Ustad Mobile – pieeja izglītības resursiem un to kopīgošana bezsaistē.


Sistēmas ar spēcīgu bezsaistes funkcionalitāti 

 • Can’t wait to Learn – spēļošanas tehnoloģija, kas sniedz kvalitatīvu izglītību bērniem, tajā skaitā konfliktu kontekstā.
 • Kolibri – mācību programma vispārējās izglītības atbalstam.
 • Rumie – izglītības rīki un saturs mūžizglītības nodrošināšanai kopienās ar nepietiekamu izglītības piedāvājumu.
 • Ustad Mobile – pieeja un izglītojoša satura kopīgošanas iespējas bezsaistē.


Masīvo atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) platformas

 • Alison – ekspertu vadīti tiešsaistes kursi.
 • Canvas – mūžizglītība un skolotāju profesionālās izaugsmes resursi izglītotājiem.
 • Coursera – tiešsaistes kursi, kurus vada pasniedzēji no atzītām universitātēm un uzņēmumiem.
 • EdX – tiešsaistes kursi no vadošajām izglītības iestādēm.
 • University of the People – tiešsaistes universitāte ar brīvi pieejamu augstāko izglītību.
 • Icourses – ķīniešu valodas kursi universitātes studentiem.
 • Future Learn – tiešsaistes kursi, lai palīdzētu izglītojamajiem mācīties, attīstīt profesionālās prasmes un sazināties ar ekspertiem.


Pašvirzīts mācību saturs

 • Byju’s – mācību programma ar plašu izglītojoša satura datu bāzi, kas piemērota dažādām klasēm un mācību līmeņiem.
 • Discovery Education – brīvi izglītības resursi un nodarbības par vīrusiem un slimību uzliesmojumiem dažādām klasēm un līmeņiem.
 • Geekie – tīmeklī balstīta platforma portugāļu valodā, kura piedāvā personalizētu izglītības saturu, izmantojot adaptīvu mācīšanās tehnoloģiju.
 • Khan Academy – bezmaksas tiešsaistes nodarbības un vingrināšanās iespējas matemātikā, dabas un humanitārajās zinātnēs, kā arī bezmaksas rīki vecākiem un skolotājiem izglītojamo progresa novērtēšanai. Pieejama vairāk nekā 40 valodās un pieskaņota vairāk nekā 10 valstu izglītības programmām.
 • KitKit School – planšetēm paredzēta mācību platforma ar plašu mācību saturu pirmsskolas un sākumskolas līmenim.
 • LabXchange – atlasīts lietotāju radīts digitālās mācīšanās saturs, kas pasniegts tiešsaistes platformā un piedāvā izglītojošu un pētniecisku pieredzi.
 • Mindspark – adaptīva tiešsaistes mācīšanas sistēma, kas izglītojamajiem palīdz vingrināties un apgūt matemātiku.
 • Mosoteach – ķīniešu valodas apguves programma, kas piedāvā nodarbības mākoņpakalpojumā.
 • OneCourse – bērniem paredzēta programma lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas apguvei.
 • Quizlet – mācību kartītes un spēles daudzu priekšmetu apguvei.
 • Siyavula – resursi matemātikas un fizikas apguvei, kas pieskaņoti Dienvidāfrikas izglītības programmai.
 • YouTube – liela izglītojošu un mācību videomateriālu krātuve.


Mobilās lasīšanas lietotnes

 • African Storybook – brīvpieejas resurss, kas piedāvā ilustrētas stāstu grāmatas Āfrikas valodās.
 • Global Digital Library – digitālas stāstu grāmatas un cits lasāmais materiāls, kas viegli pieejams mobilajos tālruņos vai datorā.
 • Lezioni sul sofà – bērnu grāmatu kolekcija itāļu valodā, kas papildināta ar balss lasīšanas funkcijām, kā arī videomateriāliem, kuros tiek apspriestas grāmatas un māksla.
 • StoryWeaver – digitāla krātuve, kur apkopoti stāsti bērniem daudzās valodās.
 • Worldreader – digitāli pieejamas grāmatas un stāsti no mobilajām ierīcēm un funkcionalitāte, kas atbalsta lasītprasmju apguvi.


Sadarbības platformas, kas atbalsta video komunikāciju reāllaikā 

 • Dingtalk – komunikācijas platforma, kas atbalsta videokonferences, uzdevumu un kalendāra pārvaldību, sekošanu apmeklējumam un tūlītēju ziņojumapmaiņu
 • Lark – sadarbības vide ar savstarpēji saistītiem rīkiem, tajā skaitā tērzētavu, kalendāru, kopradi un uzglabāšanu mākoņpakalpojumā.
 • Hangouts Meet – videozvani, kas integrēti ar citiem Google G-Suite rīkiem.
 • Teams – tērzētava, sanāksmju vieta, zvanu un sadarbības iespējas, kas integrētas ar Microsoft Office programmatūru.
 • Skype – video un audio zvani ar sarunu, tērzētavas un sadarbības iespējām.
 • Zoom – mākoņpakalpojuma platforma video un audio konferencēm, sadarbībai, tērzēšanai un vebināriem.


Digitālā satura radīšanas rīki

 • Thinglink – rīki interaktīvu attēlu, videomateriālu un citus multimediju resursu radīšanai.
 • Buncee – atbalsta vizuālā mācību satura radīšanu un koplietošanu, tajā skaitā medijbagātinātas mācību stundas, ziņojumi, ziņas un prezentācijas.
 • EdPuzzle – video mācību stundu veidošanas programmatūra.
 • Kaltura – video pārvaldības un izveides rīki ar iespējām integrēt dažādas mācību pārvaldības sistēmas.
 • Nearpod – programmatūra mācību stundu veidošanai ar informatīvām un interaktīvām izvērtēšanas aktivitātēm.
 • Pear Deck – aizraujoša izglītojoša satura radīšana ar dažādām integrācijas iespējām.
 • Squigl – platforma digitāla satura radīšanai ar iespējam pārveidot runu vai tekstu multfilmā.


Saite uz materiālu UNESCO tīmekļa vietnē: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions

Materiāls latviešu valodā tapis ar EPALE Latvija atbalstu.