Izstrādāts praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālajās izglītības iestādēs

Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta* ietvaros izstrādāts metodisks materiāls profesionālajām izglītības iestādēm “Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs”. Metodisko materiālu izstrādāja SIA “AC Konsultācijas”, piesaistot uzņēmējdarbības un biznesa ekspertus, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvjus un četru profesionālās izglītības kompetenču centru (“Rīgas Valsts tehnikums”, “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”, “Liepājas Valsts tehnikums” un “Ogres tehnikums”) pārstāvjus.

Ceļveža mērķi ir attīstīt pieaugušo izglītības iestāžu spēju veidot izglītības piedāvājumu pieaugušajiem, tai skaitā sadarbojoties ar uzņēmumiem; uzlabot iestāžu spēju veikt tirgus situācijas novērtējumu un analīzi, sagatavot pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšanas plānu, komunicēt ar nozarēm par darba tirgus vajadzībām; kā arī veicināt pieaugušo izglītības iestāžu izpratni par tehnoloģisko attīstību, darba tirgum nepieciešamajām prasmēm 3-5 gadu griezumā un ilgtspējīgu piedāvājumu.

Metodiskais materiāls ir veidots kā rokasgrāmata, kas piedāvā metodes, rīkus, informācijas avotus, vadlīnijas un piemērus konkurētspējīgu pieaugušo izglītības pakalpojumu plānošanā profesionālajās izglītības iestādēs. Tas sastāv no divām daļām:

  1. Profesionālās izglītības iestādes un pieaugušo izglītība, kurā sniegts pieaugušo izglītības attīstības stratēģiskais redzējums (kur atrodamies, kur gribam nokļūt, kā nokļūt);
  2. PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMA PLĀNS, kura fokusā ir pieaugušo izglītības programmu īstenošanas plāns: kā plānot pakalpojumu, kā sasniegt un noturēt klientu?

Metodiskā materiāla pielikumā pievienotas veidlapas, kuras pieaugušo izglītības iestādes varēs izmantot praktiski, lai plānotu, īstenotu un novērtētu pieaugušo izglītības pakalpojumus.

Metodiskā materiāla elektroniskā versija pieejama šeit.

Katra profesionālā izglītības iestāde saņems metodiskā materiāla eksemplāru arī papīra formātā.

 

*Eiropas Sociālā fonda projekts „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”