Pieaugušo izglītības izaicinājumi Latvijā un Norvēģijā

Lai pārrunātu pieaugušo izglītības sistēmas Latvijā un Norvēģijā un mācītos viens no otra pieredzes, 3.septembrī Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” un “EPALE Nacionālais dienests” pārstāvji tikās ar Oslo pieaugušo izglītības centra pārstāvjiem.

Tikšanās laikā vecākā eksperte Laura Iveta Strode iepazīstināja Norvēģijas pusi ar Latvijas pieaugušo izglītības plānošanas dokumentiem, īstenotajiem projektiem un nākotnes iecerēm. Tāpat Norvēģijas viesiem tika sniegts ieskats profesionālās izglītības norisēs – infrastruktūras un satura attīstībā, kas tiks izmantota arī pieaugušo izglītības vajadzībām. Viens no lielākajiem izaicinājumiem pieaugušo izglītībā ir finansēšanas modelis – patlaban Latvijā pieaugušo izglītība tiek finansēta Eiropas Savienības projektu veidā, kas apdraud uzsākto projektu ilgtspēju. Jāatzīmē, ka Norvēģijā pieaugušo izglītība tiek finansēta no valsts un pašvaldību budžetiem.

Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem Norvēģijas pieaugušo izglītības kontekstā šobrīd ir imigrantu izglītošana. Lai rastu iespēju iekļauties sabiedrībā un darba tirgū, pieaugušo izglītības centros tiek izvērtētas imigrantu zināšanas un prasmes, balstoties uz kurām tiem tiek piedāvāti atbilstoša līmeņa norvēģu valodas kursi, profesionālās norvēģu valodas teorētiskās un praktiskās mācības un sociālo zinātņu kurss. Lai arī patlaban Latvijā šis jautājums pieaugušo izglītības kontekstā nav pārāk aktuāls, Norvēģijas pārstāvji aicināja Latviju sadarboties šajā jomā un piedāvāja mācīties no savas pieredzes, ņemot vērā, ka migrācijas problēma visā pasaulē kļūst arvien plašāka un drīzā nākotnē var nopietni skart arī Latviju.

Norvēģijā imigranti un bezdarbnieki tiek aktīvi iesaistīti pieaugušo izglītībā, sasaistot mācību apmeklējumu ar labklājības sistēmu. Lai saņemtu pabalstus, pieaugušajiem ir jāapgūst un jāuzlabo savas prasmes un zināšanas, piedaloties pieaugušo izglītības aktivitātēs. Karjeras centros strādā karjeras gidi – tā ir profesija, ko Norvēģijā iegūst akadēmiskā ceļā. Vērtīgas zināšanas ir gūtas, Norvēģijas pieaugušo izglītības centra pārstāvjiem sadarbojoties ar kaimiņvalstīm – Dāniju un Zviedriju.

Tikšanās izskaņā abu valstu pārstāvji izteica vēlmi apmainīties ar pieredzi un sadarboties arī nākotnē.

Fotogrāfijā no labās puses: Kerstin Jeske, Åse-Marie Skjerven, Lilita Bumeistere, Agnese Zarāne, Laura Iveta Strode, Mark Gaughan