Izveidota kustība valsts#196 digitālo kompetenču nostiprināšanai

Atbilstoši Eiropas Digitālās sabiedrības un ekonomikas indeksa (DESI, 2018) datiem, Latvija ir pārliecinoši virs ES vidējā līmeņa sakaru tehnoloģiju pieejamībā, interneta lietošanā un publisko digitālo pakalpojumu pieejamībā, bet būtiski zem vidējā tehnoloģiju izmantošanas prasmēs un to integrācijā biznesa vidē.

Lai mazinātu šo plaisu, ir izveidota kustība valsts#196, kas apvieno pētniekus, valsts un pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus un viedokļu līderus ar mērķi izstrādāt reāli izmantojamus instrumentus, zināšanas un rīkus pārmaiņām. Kustības mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju digitālās identitātes nostiprināšanu un attīstīšanu datu tehnoloģiju laikmetā - apmācībās, prasmēs un konsultācijās. Iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldībām ir paredzēts nodrošināt kursus, meistarklases, seminārus un citus pasākumus par datiem un informācijas tehnoloģijām, apzinoties konkurētspējas nozīmi pasaules mērogā, ņemot vērā dalībnieku tehnisko sagatavotības līmeni un vēlmes.

Par pirmo valsts#196 pilsētu ir apņēmušās kļūt Cēsis. Te tiks piedāvātās tehnoloģiju idejas, rīki un pilotprojekti. Starp pirmajām aktivitātēm ir paredzēti pētījumi, mūžizglītības programmas, datu tehnoloģiju apmācības, mentoringa un pieredzes apmaiņas programmas pieaugušajiem. Pētnieki, valsts un pašvaldību pārstāvji, kā arī uzņēmēji gada laikā izstrādās rīku, prasmju un iespēju kopumu jeb "digitālo mugursomu", kas būs pieejama ikvienam interesentam.

Kustības valsts#196 iniciators ir tehnoloģiju un datu uzņēmums SQUALIO. Kustībai jau šobrīd ir pievienojusies Ekonomikas ministrija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, tehnoloģiju uzņēmums Draugiem Group, Microsoft Latvia, Cēsu novada dome, Latvijas IT klasteris, LIKTA, Cēsu koprades māja Skola6 un citi.

valsts#196 ir iniciatīva digitālās identitātes pilnvērtīgai apzināšanai un izaugsmei, lai veicinātu ikviena cilvēka, uzņēmējdarbības un Latvijas valsts konkurētspēju datu un inovāciju iespēju laikmetā. Iniciatīvā ir aicināts piedalīties ikviens, kas meklē iespējas sasniegt vairāk, attīstīt savas digitālās prasmes un zināšanas.

 

​Avots: Cēsu pašvaldība