Vidzemē diskutē par pieaugušo izglītības politiku, atbalsta nodrošināšanu un īstenošanu

2019. gada 26.septembrī Priekuļos, Cēsu Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” pārstāvji rīkoja Vidzemes reģiona diskusiju “Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā”. Diskusijā piedalījās pieaugušo izglītības koordinatori, pašvaldību speciālisti un izglītības iestāžu pārstāvji.

Ievadot diskusijas, dalībnieki tika iepazīstināti ar šī brīža aktualitātēm pieaugušo izglītībā – ES fondu projekta “Mācības pieaugušajiem” 4.kārtas rezultātiem Vidzemē, neformālās izglītības kvalitātes jautājumiem, kā arī Eiropas pieaugušo izglītības informācijas platformu EPALE.

Pēc prezentācijām moderatoru vadītās darba grupas diskutēja par pieaugušo izglītības politikas attīstības virzieniem, atbalsta nodrošināšanu un esošo izglītības piedāvājumu. Diskusijas dalībnieki secināja, ka šobrīd pieaugušo izglītība Latvijā beidzot ir nonākusi valsts uzmanības lokā, taču ir jāuzlabo tās koordinācija, jāveicina dažādo projektu sinerģija, iesaistīto ministriju komunikācija, kā arī jāveido vienota informācijas platforma, kurā būtu pieejama visa aktuālā un svarīgā informācija par mūžizglītību. Tāpat dalībnieki atzīmēja, ka pašvaldībās ir skaidrāk jādefinē pieaugušo izglītības koordinatoru pienākumi, kā arī jāplāno mērķtiecīgāki pasākumi iedzīvotāju ar zemām prasmēm iesaistei izglītībā. Darba grupas norādīja uz būtisko darba devēju lomu pieaugušo izglītībā, kā arī pedagogu izaicinājumus un ieguvumus, strādājot ar pieaugušajiem. Dalībnieki akcentēja arī nepieciešamību veicināt elastīgāku izglītības programmu formālo vērtēšanu.

Diskusija tika veidota, izmantojot metodi “Dialoga kafejnīca”/”World cafe”. 

Diskusijas apkopojums pieejams šeit