Norisināsies pieaugušo izglītības forums “Es strādāju un mācos”

Lai diskutētu par pieaugušo izglītības iespējām un izaicinājumiem, uzsvērtu pieaugušo izglītības nozīmi darba vietās un iepazīstinātu ar uzņēmumu labās prakses piemēriem darbinieku mācību organizēšanā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 22.novembrī rīkos Latvijas pieaugušo izglītības forumu “Es strādāju un mācos”*. 

Foruma pirmajā daļā tiks pārrunāta darba ņēmēju un darba devēju iesaiste mācībās un to nodrošināšanā darba vietās. Balstoties uz Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un IZM veikto aptauju par mācību organizēšanu darba vietās, tiks prezentēti uzņēmumu labās prakses piemēri. LDDK kopā ar IZM pieaugušo izglītības ekspertu darba grupu ir izvērtējusi uzņēmumu veiktos pasākumus darbinieku profesionālās un personiskās pilnveides veicināšanā, izvirzot labākos mācību piemērus, kam foruma laikā tiks pasniegti IZM pateicības raksti.

Foruma otrā daļa tiks veltīta pieaugušo izglītības piedāvājumam un īstenošanai, ļaujot dalībniekiem iesaistīties, izvērtējot un pilnveidojot reģionālajās diskusijās** izstrādātos priekšlikumus. Atsevišķa daļa tiks veltīta arī neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas izaicinājumiem un risinājumiem.

Forums norisināsies Latvijas Universitātes Zinātņu mājas zālē “Alfa” (Jelgavas iela 3, Rīga). Reģistrācija plānota no plkst.9.30, noslēgums – plkst. 16.00. Mediju pārstāvjus, kas vēlas piedalīties forumā, lūdzam pieteikties, sazinoties ar Agnesi Zarāni (agnese.zarane@izm.gov.lv; tālr. 67047959).

 

* Forums tiek organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros. 

** Reģionālās diskusijas par pieaugušo izglītības politiku, atbalsta pieejamību un īstenošanu visos Latvijas vēsturiskajos novados norisinājās no š.g.augusta līdz novembrim. Plašāka informācija par diskusijām pieejama šeit.