Pieaugušo izglītības forums "Es strādāju un mācos" noslēdzies

22.novembrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotais pieaugušo izglītības forums “Es strādāju un mācos”*. Foruma laikā uzņēmumiem, kas nodrošina veiksmīgu pieredzi darba ņēmēju mācību organizēšanā, tika pasniegti IZM pateicības raksti.

Forumu atklāja IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere, norādot uz nepieciešamību iekļaut mūžizglītībā visdažādāko sabiedrības grupu pārstāvjus, kā arī atgādinot uzņēmējiem, ka mācību nodrošināšana darbiniekiem ir liela investīcija uzņēmuma attīstībā.

Foruma pirmajā daļā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos Linda Romele pastāstīja par darba ņēmēju iesaisti mācībās, sniedzot plašāku ieskatu prasmju fondu sistēmā. Tās ietvaros tiek noteikta konkrēta naudas summa, ko nodarbinātais noteiktā laika periodā var izmantot mācību vajadzībām. Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja Anita Līce informēja par darba devēju līdzdalību mācību organizēšanā, sniedzot ieskatu dažādajās mācību metodēs, ko uzņēmēji izmanto darbinieku izglītošanai, bet uzņēmumu pārstāvji prezentēja labās prakses piemērus darbinieku profesionālās un personiskās pilnveides veicināšanā.

Latvijas Darba devēju konfederācija kopā ar IZM pieaugušo izglītības ekspertu darba grupu šogad izvērtēja uzņēmumu pieredzi mācību organizēšanā darba ņēmējiem, izvirzot labākos mācību piemērus, kam foruma laikā tika pasniegti IZM pateicības raksti. Pateicības rakstiem izvirzīti šādi uzņēmumi: SIA “Rimi Latvia”, AS “Sentor Farm aptiekas”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, SIA “Ventspils nafta termināls”, AS “Latvenergo”, SIA “Vidzemes slimnīca”, AS “Cēsu alus”, SIA firma “Antaris”, AS “Swedbank” un SIA “Visma Enterprise”.

Foruma otrajā daļā Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šēnberga pastāstīja par neformālās izglītības kvalitātes izaicinājumiem, bet Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore Brigita Tivča dalījās pieredzē, stāstot savu veiksmīgo piemēru neformālas izglītības nodrošināšanā pieaugušajiem.

Pēc prezentācijām dalībnieki diskutēja par izaicinājumiem un risinājumiem pieaugušo izglītībā. Balstoties uz foruma dalībnieku balsojumu, tika izvirzīti prioritārie priekšlikumi, ar kuriem ir jāstrādā, lai pilnveidotu pieaugušo izglītības piedāvājumu: grūti sasniedzamu mērķauditoriju iesaiste mūžizglītībā, kontaktpunkta izveide informēšanai par pieaugušo izglītības iespējām, prasmju fondu izveide, sadarbības nozīme dažādu iesaistīto pušu starpā un individualizēta un elastīga pieaugušo izglītības programmu satura izstrāde. Izstrādātie priekšlikumi tiks iekļauti nākamā perioda pieaugušo izglītības plānošanas dokumentos.

 

*Forums norisinājās Erasmus+ programmas projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā" ietvaros​​