Valdība nosaka stingrākas prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Piektdien, 2020. gada 9. oktobrī, valdības ārkārtas sēdē pieņemts lēmums pastiprināt ieviestos drošības pasākumus Covid-19 izplatības risku mazināšanai. Grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem stājušies spēkā 10. oktobrī.

 

Sporta treniņi

Lai mazinātu riskus Covid-19 izplatībai sporta treniņu (nodarbību) laikā, sporta treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē. Šis nosacījums attiecināms uz jebkura veida sporta treniņiem – gan profesionālā, gan amatieru sporta līmenī, kā arī gan sporta izglītības iestādēs un ārpus tām.

Sporta pasākumiem, sporta sacensībām, kurās piedalās bērni, jānotiek bez skatītājiem (personām, kas nav tieši iesaistītas sporta pasākuma organizēšanā un norisē). Šī norma piemērojama tajos gadījumos, kad vairāk par 50% no sportistiem, kuri piedalās sporta pasākumā, ir jaunāki par 18 gadiem.

Sporta pasākumu un sporta treniņu organizatoram ir pienākums nodrošināt nepieciešamos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, kā arī stingri kontrolēt - kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas ievēro tām noteiktos pienākumus.

 

Pieaugušo neformālās izglītības nodarbības

Pieņemts lēmums samazināt dalībnieku skaitu pieaugušo neformālās izglītības grupās - no 50 līdz 30 cilvēkiem vienā grupā. Novērojumi liecina, ka Covid-19 izplatības risks ir saistīts arī ar profesionālās pilnveides izglītības pasākumiem un pieaugušo neformālo izglītību, kur pulcējas cilvēki no dažādiem darba kolektīviem, ciešā kontaktā uzturoties ilgāku laiku.

 

Bērnu nometnes

Tā kā epidemioloģiskā situācija pasliktinās un bērnu nometnes tiek organizētas arī rudens un ziemas periodā, skolēnu brīvlaikos, nolemts, ka arī turpmāk bērnu nometnēs grupā nedrīkstēs būt vairāk par 30 dalībniekiem (šobrīd šī norma bija noteikta līdz 31.oktobrim).

 

Pasākumu norise

Jebkāda veida organizēti pasākumi var notikt tikai fiksētās, personalizētās sēdvietās. Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits, kas var pulcēties vienlaicīgi iekštelpās ir 500, bet brīvā dabā – 1000. Tiek ierobežoti pasākumi ar augstu infekcijas izplatības risku – proti, pasākumi iekštelpās, kas saistīti ar neorganizētu cilvēku pārvietošanos (piemēram, dejošanu), kad nav iespējams nodrošināt distancēšanos.

No 10.oktobra līdz 31.decembrim nedrīkst organizēt āra pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 300 dalībnieku un kuros plānota aktīva cilvēku kustība, piemēram, skriešana, maratons.

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" var iepazīties MK tīmekļvietnē.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv
tālr. 67047834, 67047704