Aicinām iepazīties ar pētījuma “Pieaugušo digitālās, tehnoloģiju un valodu prasmes: to attīstīšanas iespējas un izaicinājumi Latvijā” gala ziņojumu

Aicinām iepazīties ar pētījuma “Pieaugušo digitālās, tehnoloģiju un valodu prasmes: to attīstīšanas iespējas un izaicinājumi Latvijā” gala ziņojumu (LR Saeima, 2021. gada februāris):

Saeima.lv/petijumi/Pieauguso_izglitiba_petijums.pdf

 

Ziņojuma autori:

Zanita Avotniece, Inese Grumolte-Lerhe, Inta Krūmiņa, Ilona Beizītere.

Pētījuma mērķis:

Raksturot iespējas veicināt Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 40 līdz 45 gadiem dalību izglītībā un attīstīt darba tirgū pieprasītās digitālās, tehnoloģiju un valodu prasmes.

Pētījumā apskatītie jautājumi:

  • Kas raksturo 40–45 gadus veco Latvijas iedzīvotāju gaitas darba tirgū un izglītībā?
  • Kā motivēt pieaugušos iesaistīties izglītības aktivitātēs?
  • Kā veicināt pieaugušo digitālo, tehnoloģiju un valodu prasmju attīstību?