MSAE projekta rokasgrāmata

Erasmus+ projektā “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību” Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība un partneri no Lietuvas, Igaunijas un Itālijas ir izstrādājuši rokasgrāmatu, ar kuru vēlējāmies veicināt pašvaldību atbalstu pieaugušo izglītībai, lai palielināt pieaugušo līdzdalību izglītībā. Vietējās pašvaldības ir vistuvākā atbalsta iestāde vietējiem iedzīvotājiem, kas darbojas ciešā sadarbībā ar vietējiem pieaugušo izglītības nodrošinātājiem. Tas nosaka pašvaldību īpašo lomu pieaugušo izglītībā.

Rokasgrāmatā esošā informācija ļauj pašvaldību pieaugušo izglītotājiem un organizatoriem gūt jaunas zināšanas un ierosmi pieaugušo izglītības uzlabojumiem. Rokasgrāmatā apkopota informācija par pieaugušo izglītības faktisko situāciju, esošo atbalstu pieaugušo izglītības sniedzējiem un pieaugušo izglītības iespējām dažādām mērķa grupām, ES fondiem, valsts un pašvaldību atbalsta instrumentiem. Te varēsiet iepazīt iedvesmojošus labas prakses piemērus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Itālijas.

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība atspoguļo pašvaldību divu dažādu pieugušo izglītības atbalsta modeļu praksi. Lietuvas Pieaugušo izglītības apvienība dod detalizētu un iedvesmojošu ieskatu ikgadējo pieaugušo izglītības nedēļu organizēšanā, pieaugušo garīgās un fiziskās veselības veicinošās aktivitātēs Panevēžu un Jonišķu pašvaldībās. Igaunijas Pieaugušo izglītotāju apvienība “Andras” apraksta kā Igaunijā darbojas pieaugušo izglītības koordinatoru tīkls, analizē reģionālās sadarbības semināru lomu pieaugušo izglītības problēmu risināšanā un stāsta par Tallinas Tautas skolas ilgadējo darbību. Itālijas pieaugušo izglītībā iesaistīta apvienība “Prometeo” dalās ar Montessori metožu izmantošanu pieaugušajiem un par virkni jauninājumu, kas atvieglo cilvēku atgriešanos izglītībā, lai labāk iekļautos darba tirgū.

Rokasgrāmata arī piedāvā praktisku rīku iedzīvotāju digitālo prasmju noteikšanā, kurš projekta laikā izmēģināts vairākās projekta partnervalstu pašvaldībās un sniedz informāciju par konkrētu digotālo prasmju uzlabošanas vajadzībām. Rīku iespējams kopēt un adaptēt arī citām aptaujas vajadzībām pašvaldībā.

Digitālo prasmju aptaujas veidne latviešu valodā https://docs.google.com/forms/d/11TQ6EVGLx8z7wIQeEvq28zyJpvFs_ylgse0TcJqVIzU/copy

Saite rokasgrāmatai angļu valodā https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/manual-municipalities-support-adult-education

Saite rokasgrāmatai latviešu valodā https://epale.ec.europa.eu/lv/resource-centre/content/rokasgramata-pasvaldibu-atbalsts-pieauguso-izglitibaia>

Vairāk informācijas par projektu http://fees.altervista.org/