Pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori iepazīst labo praksi Jelgavas novadā

Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros š.g. 14. jūnijā viesojās Jelgavas novadā, kur notika seminārs “Pieaugušo izglītības darba organizēšana un īstenošana pašvaldībā". Semināra mērķis bija iepazīt tieši Jelgavas novada pieredzi un labo praksi īstenojot pieaugušo izglītību.

Jelgavas novadā pieaugušo izglītības politiku realizē un koordinē Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Mūžizglītības nodaļa, kuru vada Jeļena Žoide. Nodaļa pārzina un koordinē pieaugušo izglītību novadā, veido sadarbības sistēmu ar pašvaldības iestādēm un organizācijām, ar citu novadu un valsts izglītības un izglītības atbalsta iestādēm, veido un īsteno kvalitatīvu neformālās izglītības piedāvājumu, piedalās pašvaldības pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanā, nodrošina pašvaldības atbalsta īstenošanu kvalificētu speciālistu piesaistei Jelgavas novadam. Kā arī mūžizglītības nodaļa organizē tālākizglītības pasākumus un apmācības pašvaldības darbiniekiem. Jelgavas novads var lepoties ar pārdomāti izveidotu pagastu pieaugušo izglītības koordinatoru tīklu, kas organizē mūžizglītības aktivitātes visu pagastu iedzīvotājiem. Koordinatoru tīkls darbojas pēc principa – tuvāk cilvēkiem, tuvāk mājām, lai katrs, kurš vēlas mācīties un pilnveidoties, var to darīt tuvāk savai dzīvesvietai. Koordinatoru tīkls darbojas kopš 2010. gada un šobrīd tajā darbojas 13 koordinatori, bet kopumā ir plānots, ka būs 16, lai katrā pagastā ir savs atbildīgais par pieaugušo izglītību.

Semināra laikā pieaugušo izglītības koordinatori iepazina arī Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pieredzi darbā ar pieaugušajiem, kā arī mācību darbnīcas “Restauratoru nams” piedāvātās meistarklases. Liels prieks bija dzirdēt labās prakses stāstus par daudzveidīgajām praktiskajām meistarklasēm un bagātīgo nodarbību piedāvājumu, kas pieejams vienkopus Zaļajā muižā. Nākotnē ir plānots arī šeit veidot Pieaugušo izglītības centru.

Pēc Zaļās muižas piedāvājuma iepazīšanas koordinatori turpināja diskutēt par jaunas programmas izstrādes nepieciešamību, lai veicinātu iedzīvotāju finanšu pratību. Latvijas Bankas vecākā finanšu pratības speciāliste Aija Brikše iepazīstināja ar aktuālajām tendencēm naudas izkrāpšanas shēmās un mudināja domāt par to, kā nosargāt savu naudu un datus no krāpniekiem. Pēc prezentācijas turpinājās darbs pie neformālās izglītības programmas “Digitālā finanšu pratība” satura izstrādes. Šo programmu ir plānots izstrādāt un pilotēt pašvaldībās līdz šī gada beigām.

Semināra turpinājumā Signe Briķe no Izglītības un zinātnes ministrijas iepazīstināja ar individuālo kontu ieviešanu plānu, ko plānots realizēt sadarbībā ar pašvaldību paaugušo izglītības koordinatoriem. Individuālo kontu ieviešanas pasākuma darba grupas uzsāks darbu jau š.g. vasarā, kad būs dizaina domāšanas darbnīcas, individuālās intervijas ar koordinatoriem un iedzīvotāju viedokļu izzināšanas tikšanās.

Semināra otrajā daļā koordinatoriem bija iespēja viesoties Piparmētru namiņā un piedalīties izglītojošā nodarbībā par piparmētrām un to daudzveidību. Arī šeit Vilces pagasta “Terēnos” notiek pieaugušo izglītības darbnīcas un meistarklases ne tikai novada iedzīvotājiem, bet ikvienam interesentam no Latvijas un pasaules. Paldies Jelgavas novada Izglītības pārvaldei un Zaļenieku komerciālai un amatniecības vidusskolai par uzņemšanu un dalīšanos pieredzē!

Šis bija šī mācību gada pēdējais seminārs, jo vasara ir atpūtas un jaunu ideju laiks. Lai saulaina un notikumiem bagāta vasara un uz tikšanos atkal septembrī!

Agnese Lejniece
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja