Bezmaksas tālmācības kurss pedagogiem “Efektīva tiešsaistes pieaugušo izglītība” no 2023. gada 7. augusta

Izstrādāts bezmaksas tālmācības kurss pieaugušo izglītotājiem par tiešsaistes tehnoloģiju izmantošanu programmu un kursu izstrādē.

Sadarbojoties ar profesionālās tālākizglītības centru “Mācību centrs MP”, Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā pedagogiem, kas strādā ar pieaugušajiem, tālmācības kursu “Efektīva tiešsaistes pieaugušo izglītība”.

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamo kompetenču apguvi, lai spētu efektīvi izmantot tiešsaistes tehnoloģijas izglītības programmu izstrādē un administrēšanā, vadot tiešsaistes, hibrīda tipa nodarbības.

Kursā tiks apskatītas šādas tēmas:
· tiešsaistes mācību īstenošanas aktualitātes,
· programmas izstrāde, kura pilnībā noris tiešsaistē,
· ar tīmekļa palīdzību īstenotas programmas izstrāde,
· hibrīda programmas izstrāde,
· jaukta tipa programmas izstrāde,
· rekomendācijas pieaugušo izglītības centru administrācijai.


Apgūstot kursu (32 stundas), t.i., izpildot visus uzdevumus, pedagogi saņems Liepājas Universitātes izsniegtu apliecību par profesionālās kompetences pilnveidi.

Kursa sākums tiek plānots 2023. gada 7. augustā. Pirmajā tiešsaistes tikšanās reizē tiks skaidroti kursa apguves priekšnosacījumi. Tālmācības kursa apguve un uzdevumu izpilde būs pieejama līdz 2023.gada 9. oktobrim.

Pieteikšanās kursam notiek, rakstot e-pastu Liepājas Universitātes speciālistei mūžizglītības un projektu jautājumos Viktorijai Jākobsonei viktorija.jakobsone @liepu.lv līdz 2023. gada 3.augustam.

Tālmācības kurss ir izstrādāts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”.
Plašāka informācija par pētījumu: https://magneticpro.lv/postdoc/