Izstrādātās vadlīnijas neformālās izglītības programmu izstrādei un atļauju izsniegšanai neformālās izglītības programmu īstenošanai

Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 19. jūlija noteikumiem Nr. 395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros ir izstrādātas vadlīnijas:

-neformālās izglītības programmu īstenotājiem Vadlīnijas neformālās izglītības programmu izstrādei;

- pašvaldību darbiniekiem neformālās izglītības īstenošanas atļauju izsniegšanai kvalitātes kontrolei Vadlīnijas atļauju izsniegšanai neformālās izglītības programmu īstenošanai .