Atvērtās izglītības iespējas

Atvērtā izglītība – tas nozīmē – mācības, izmantojot 21. gadsimta digitālās tehnoloģijas un ievērojot atvērtās dalīšanās modeli, tā uzlabojot izglītības pieejamību un efektivitāti. Atvērtā izglītība ir brīvi pieejama visā pasaulē. Tā ir bez maksas.

Atvērtā izglītība nodrošina ne tikai brīvu piekļuvi informācijas resursiem jebkurā vietā un jebkurā laikā, bet arī iespēju šos resursus pārveidot, papildināt, apvienot ar citiem informācijas resursiem, atbilstoši savām vajadzībām. Atvērtā izglītība ir būtisks priekšnosacījums starpnozaru sadarbības un inovāciju veicināšanai, uzņēmējdarbības attīstībai.

Atvērtās izglītības koncepts padara izglītību pieejamu arī tiem, kuri nevar mācīties darba laikā, dzīvo pārāk tālu no izglītības iestādes vai kuriem ir grūtības samaksāt par mācībām.

Šobrīd pasaulē strauji attīstās dažādas virtuālās platformas, no kurām interesenti var piekļūt interesējošiem resursiem, kā arī pievienot tur savus resursus. Kā zināmākās atvērto resursu platformas var pieminēt Eiropas Komisijas finansēto un izveidoto openeducationeuropa.eu. Pasaulē plaši pazīstamas un izmantotas ir oercommons.org, mooc-list.com u.c.

 

Masīvo atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) platformas

Alison – ekspertu vadīti tiešsaistes kursi.

Canvas – mūžizglītība un skolotāju profesionālās izaugsmes resursi izglītotājiem.

Coursera – tiešsaistes kursi, kurus vada pasniedzēji no atzītām universitātēm un uzņēmumiem.

EdX – tiešsaistes kursi no vadošajām izglītības iestādēm.

University of the People – tiešsaistes universitāte ar brīvi pieejamu augstāko izglītību.

Icourses – ķīniešu valodas kursi universitātes studentiem.

Future Learn – tiešsaistes kursi, lai palīdzētu izglītojamajiem mācīties, attīstīt profesionālās prasmes un sazināties ar ekspertiem.

 

Arī lielākās Latvijas augstskolas – Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa Universitāte ir sagatavojušas savu atvērtās izglītības piedāvājumu.

Atvērtās izglītības materiālus var tulkot, kombinēt, sadalīt atsevišķi un brīvi izplatīt tālāk, bagātinot esošo pieeju un radot jaunus ceļus. Ikviens var piekļūt mācību materiāliem, zinātniskiem rakstiem un mācību grupām jebkurā laikā. Atvērtās izglītības resursi ir brīvi pieejami, modificējami un – bezmaksas.

Atvērtās izglītības resursu meklētājs: https://www.oeconsortium.org/courses/.