Kas ir EPALE un tās sniegtās iespējas?

EPALE ir atvērtas dalības daudzvalodu kopiena (32 Eiropas valstu valodās) ar vairāk nekā 80 000 reģistrētu lietotāju visā Eiropā. Platforma paredzēta andragogiem, skolotājiem, apmācību vadītājiem, pētniekiem, pasniedzējiem, bibliotekāriem, politikas veidotājiem un ikvienai citai personai, kas strādā pieaugušo izglītības jomā visā Eiropā.

Projekts “EPALE nacionālais atbalsta dienests” atbild par EPALE darbību latviešu valodā, veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem kā valsts mērogā, tā arī starptautiski.

Projekta mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk aktīvu Latvijas lietotāju, kas iekļaujas starptautiskajā kopienā, uztur diskusiju par pieaugušo izglītībai aktuāliem jautājumiem, informē par gaidāmiem notikumiem un aktualitātēm pieaugušo izglītības nozarē Latvijā un raksta par labās prakses piemēriem, dalās ar resursiem.

EPALE platforma ietver daudzveidīgas publikācijas, plašu resursu bibliotēku, iespēju veidot sadarbības tīklus un veidot starptautisku domu apmaiņu gan par pieaugušo izglītības labo praksi, gan saistībā ar notiekošo Eiropas izglītības politikā un ekonomikā.

EPALE platforma izveidota 2014.gadā, un ir Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta iniciatīva, lai  veidotu vienotu diskusiju un pieredzes apmaiņas telpu pieaugušo izglītības profesionāļiem.

 

EPALE resursus pilnvērtīgi var izmantot lietotāji, kuri reģistrējoties izveido savu EPALE kontu. Ikviens interesents var reģistrēties EPALE šeit.

Aktuālu informāciju var iegūt, sekojot EPALE Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram vai draugiem.lv kontam.

Galvenās projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” aktivitātes 2020.-2021. gadā:

 • platformas popularizēšana un jaunu lietotāju piesaiste;
 • EPALE satura latviešu valodā nodrošināšana;
 • pasākumu organizēšana platformas atpazīstamības veicināšanai;
 • tālāka sadarbība ar valsts pieaugušo izglītības Nacionālajiem koordinatoriem un sadarbības stiprināšana ar citiem Erasmus+ projektiem;
 • EPALE semināru, vebināru, mācību un konferenču organizēšana;
 • EPALE un citu Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšana;
 • EPALE Latvijas jaunumu vēstuļu sagatavošana un izplatīšana;
 • nacionālās pieaugušo neformālās izglītības balvas “Saules laiva” organizēšana;
 • sadarbība ar valsts iestādēm un citiem pieaugušo izglītības politikas veidotājiem un viedokļu līderiem;
 • EPALE tēmu popularizēšana sociālajos medijos.

 

Galvenie rezultāti un izstrādnes:

 • augstas kvalitātes saturs EPALE nacionālajā lapā;
 • atvērtas dalības semināru un vebināru (video semināru) noorganizēšana par dažādiem pieaugušo izglītībai aktuāliem tematiem;
 • vairāku starptautisko diskusiju un nacionālo konferenču translēšana;
 • EPALE vietnē izveidotas prakses kopienas, sadarbības telpas un domubiedru grupas;
 • sagatavoti un izplatīti reklāmas materiāli un video, kā arī EPALE Latvijas ikmēneša jaunumu vēstules.