Daugavpilī diskutē par pieaugušo izglītības īstenošanu Latvijā

2019.gada 26.augustā Daugavpils Būvniecības tehnikumā Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” (turpmāk – “Nacionālie koordinatori”) pārstāvji rīkoja diskusiju “Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā”. Diskusijā piedalījās Latgales pašvaldību speciālisti, pieaugušo izglītības koordinatori un izglītības programmu īstenotāji (izglītības iestāžu pārstāvji). 

Ievadot diskusijas, dalībnieki tika iepazīstināti ar šī brīža aktualitātēm pieaugušo izglītībā. Pēc prezentācijām moderatoru vadītās darba grupās diskutēja par šādiem tematiem: “Pieaugušo izglītības politikas attīstība” (integrēta pieeja pieaugušo prasmju pilnveidē, mērķa grupu noteikšana, daudzlīmeņu pārvaldība, sadarbība, uzraudzība un novērtēšana);  “Atbalsta nodrošināšana pieaugušo izglītībā” (finansiālais un nefinansiālais atbalsts, informēšana un iesaistīšana, izglītības mūža garumā un karjeras atbalsta sistēma); “Pieaugušo izglītības īstenošana” (prasmju novērtēšana, pielāgotas mācīšanās piedāvājums kvalifikācijas ieguvei, pielāgotas mācīšanās piedāvājums, mācīšanās darba vietā, prasmju un kompetenču apstiprināšana un atzīšana).

Diskusija tika veidota, izmantojot metodi “Dialoga kafejnīca”/”World cafe”. Diskusijas rezultātā darba grupas nonāca pie daudziem būtiskiem secinājumiem un rekomendācijām pieaugušo izglītības īstenošanai Latvijā. 

Diskusijas “Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā” apkopojums.
Prezentācija - Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā.
Prezentācija - Pieaugušo neformālās izglītības kvalitāte.