Kurzemē diskutē par pieaugušo izglītības īstenošanu Latvijā

29.oktobrī Saldus tehnikumā projekta* ietvaros norisinājās diskusija, kuras laikā Kurzemes pieaugušo izglītības profesionāļi pārrunāja pieaugušo izglītības īstenošanu Latvijā. Ievadot diskusijas, dalībnieki tika iepazīstināti ar šī brīža aktualitātēm pieaugušo izglītībā – ES fondu projekta “Mācības pieaugušajiem” 4.kārtas rezultātiem Kurzemē, neformālās izglītības kvalitātes jautājumiem un Eiropas pieaugušo izglītības informācijas platformu EPALE.

Pēc prezentācijām moderatoru vadītās darba grupas diskutēja par pieaugušo izglītības politikas attīstības virzieniem, atbalsta nodrošināšanu un esošo izglītības piedāvājumu. Diskusijas dalībnieki secināja, ka lai arī pieaugušo izglītība Latvijā beidzot ir nonākusi valsts uzmanības lokā, pieaugušo izglītības attīstībai ir nepieciešama sistemātiskāka pieeja – sākot no pašvaldības nodrošinātiem pieaugušo izglītības koordinatoriem vai pieaugušo karjeras konsultantiem līdz pieaugušo izglītības centriem. Ņemot vērā pieaugušo mērķauditorijas specifiku, izskanēja arī rekomendācija īstenot pieaugušo izglītības pedagogu mācības andragoģijā. Tā kā šobrīd pieaugušo izglītība tiek finansēta Eiropas Savienības projektu veidā, darba grupu dalībnieki vērsa uzmanību arī uz nepieciešamību iestrādāt noteiktu finansējumu pieaugušo izglītībai valsts budžetā.

Dalībnieki atzina, ka attiecībā uz informatīvo atbalstu ir jāstrādā pie vienotas informācijas platformas izveides, kurā būtu pieejama visa aktuālā un svarīgā informācija par mūžizglītību. Piedāvājumam mūžizglītībā ir jābūt elastīgam, maksimāli koncentrētam, un labs instruments šāda piedāvājuma veidošanā ir modulārās izglītības programmas jeb moduļi. Diskusijas dalībnieki arī uzvēra, ka mūsdienu pieaugušo izglītības saturam ir jābūt maksimāli pietuvinātam darba videi.

Runājot par izglītojamo motivēšanu iesaistīties mācībās, dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka mērķa grupu iesaistei ir nepieciešama individuāla pieeja un informēšana, paplašinot iespējas pieteikties mācībām dažādās vidēs (gan klātienē, gan tiešsaistē). Darba grupu dalībnieki arī atzīmēja, ka pieaugušais ilgojas ne tikai pēc tādas izglītības, kas palīdzēs paaugstināt kvalifikāciju un pilnveidoties darba vidē, bet arī sniegs gandarījumu un attīstīs personisko izaugsmi.

Diskusijas apkopojums pieejams šeit.

 

*Diskusija norisinājās Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros