Reģionālo diskusiju “Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā” kopsavilkums

No 2019.gada 26.augusta līdz 13.novembrim Izglītības un zinātnes ministrija īstenoja četras reģionālās diskusijas par pieaugušo izglītību Latvijas vēsturiskajos novados: Latgalē (Daugavpils Būvniecības tehnikumā); Vidzemē (Priekuļos, Cēsu Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā); Kurzemē (Saldus tehnikumā) un Zemgalē (Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā).

Diskusiju ietvaros ministrijas darba grupa tikās ar pieaugušo izglītības speciālistiem, izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem, lai pārrunātu pieaugušo izglītības īstenošanu reģionos. Diskusija noritēja trijās darba grupās, uzmanību pievēršot trim tēmām: 1) pieaugušo izglītības politikas attīstībai; 2) atbalsta nodrošināšanai un 3) esošajam piedāvājumam un tā novērtēšanai.

Diskusijas norisinājās Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros.

Diskusijās iegūtās atziņas, ieteikumi un ierosinājumi tiks izmantoti, izstrādājot pieaugušo izglītības plānošanas dokumentus nākamajam periodam (2021.-2027.gadam).

Diskusiju kopsavilkums